Mikropříběh z King of the Lake. Největšího českého závodu v lovu ryb přívlačí z lodi

Když jsem přemýšlel, jak se ohlédnout za největším závodem v lovu dravých ryb přívlačí z lodi v Česku, totiž za King of the Lake 2018, napadlo mě kdeco. Tolik báječných možností ohlédnutí a tolik zajímavých úhlů pohledu. Napadlo mě třeba akcentovat již tradičně skvělou organizaci…

Top